Valanalyse

In Nederland valt iedere 6 minuten een 65-plusser dusdanig dat behandeling op een Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis noodzakelijk is. Om een individueel en effectief advies te geven kunt u bij ons een valanalyse laten afnemen. De valanalyse bestaat uit een snelle valrisicotest en een complete valanalyse.

Doel valanalyse:

  • onderzoeken van een verhoogd valrisico
  • het in kaart brengen van factoren die een verhoogd valrisico geven (screening)
  • persoonlijk advies op maat
De valanalyse kan uitgevoerd worden bij mensen van 65 jaar en ouder. De valrisicotest en de valanalyse worden uitgevoerd door een fysiotherapeut of oefentherapeut. De korte screening kan ook door praktijkondersteuners, huisartsen en thuiszorgmedewerkers worden afgenomen. Zij kunnen u adviseren om een uitgebreide valanalyse te laten afnemen.

De valanalyse bestaat uit twee onderdelen: een snelle valrisicotest en een uitvoerige valanalyse.

Met de valrisicotest kunnen we er snel achter komen of u wel of geen verhoogd risico op vallen heeft. Als blijkt dat u een verhoogd valrisico heeft, dan kan er een valanalyse worden afgenomen.

De valanalyse bestaat uit een uitgebreide vragenlijst en enkele testen  waarmee alle factoren die risico verhogend kunnen werken in kaart worden gebracht zoals: 

  • verminderde mobiliteit/kracht of evenwicht
  • angst om te vallen
  • zichtproblemen
  • medicatiegebruik
  • duizelingen
  • omgevingsfactoren

Tijdens de valanalyse worden praktische adviezen gegeven om het valrisico te verminderen. Indien nodig wordt u doorvewezen naar een andere deskundige.

Als blijkt dat u door verminderde kracht en evenwicht een verhoogd risico op vallen heeft, dan kunnen wij u een oefenprogramma aanbieden. Dit is gericht op het voorkomen van vallen.Bas Lanser 06-52174476 - Hans Gloudemans 020-3581615
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.